MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM

Ngoài học chuyên môn, các học viên học tại Trung tâm còn được tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội, giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao. Qua đó, không những nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn có điều kiện để rèn luyện thân thể, phát triển về quan hệ xã hội và đẩy mạnh phong trào đoàn viên thanh niên trong trung tâm.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM

 

 

 

 

 

Tham gia các Hội chợ Triển lãm và Giới thiệu việc làm

                

                         

   
   
   
   

 

 

Tác giả bài viết: Honda Thành